Våreldsvägen

Våreldsvägen 35 är ett nyproducerat gruppboende beläget i Sturefors cirka 5 km söder om Linköping. Våreldsvägen är ett särskilt boende för vuxna personer med psykiska/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Boendet drivs på uppdrag av Linköpings kommun och den enskilde brukaren beviljas boende utifrån bistånd enligt Socialtjänstlagen. Verksamhetens mål utgår från att ge den enskilde en trygg och meningsfull vardag.
Genom vårt gemensamma engagemang erbjuder vi våra boende individuellt stöd, service och omvårdnad. Vardagen omsluts av bra och trivsamma aktiviteter genom hjälpsamhet samt att vara lyhörd för de boendes egna behov och tillvarata de boendes egna idéer.


Boende

  •  6 lägenheter med kök, toalett/dusch, tvättmaskin/torktumlare och vardagsrum. Lägenheterna har egen ingång från utsidan med den boende kan snabbt nå personal genom extra ingång till de gemensamma lokalerna.
  •  Gemensamma utrymmen som består av allrum, kök, matsal och personalexpedition
  • Det gemensamma utrymmet är tillgängligt för de boende under hela dagen
  • Egna uteplatser
     

Medarbetare

Våra medarbetare har lång erfarenhet och kunskap om psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Som boende behöver man kontinuerligt stöd och ett pedagogiskt förhållningssätt för att möjliggöra sin planering och strukturering av vardagliga rutiner. Vi använder på bästa sätt vår samlade kompetens till att ge varje individ en trygg och meningsfull vardag som omsluts av bra och trivsamma aktiviteter genom hjälpsamhet samt att vara lyhörd för den boendes egna behov och tillvarata personens egna idéer. På Våreldsvägen finns personal dygnet runt.


Omsorg

Alla aktiviteter utformas efter individuella behov och önskemål, i enlighet med vår vision om att stärka individen. Hemlagade måltider serveras samtliga dagar i veckan. Matsedeln är framtagen av de boende tillsammans med personalen. Alla boende har en genomförandeplan där vi utgår från den enskildes behov och önskemål.


Individens behov i centrum (IBIC)

I samarbete med Linköpings kommun kommer Våreldsvägens gruppboende verka för att de boende ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov. För att beskriva individens behov och mål behövs ett gemensamt språk och ett systematiskt arbetssätt.  Med utgångspunkt från Socialstyrelsens riktlinjer kommer den enskildes genomförandeplan att utarbetas utifrån individens behov i centrum (IBIC). Individens behov i centrum, IBIC, omfattar alla våra boende på Våreldsvägen oavsett funktionsnedsättning och som behöver stöd i sin livsföring utifrån SoL eller LSS. Modellen ska också ge stöd för att i samtal med anhöriga kunna beskriva deras situation och eventuella behov av insatser.


Daglig verksamhet och hälsofrämjande aktiviteter

För att öka sin fysiska aktivitetsnivå krävs eget ansvar och eget initiativ, vilket kan vara en svårighet och ett hinder för personer med psykisk ohälsa och därför behövs en tydlig motivationshöjande faktor. Som en del i detta arbete förskriver boendets sjuksköterska Fysisk Aktivitet på Recept. FaR® utgör en helhetslösning som bygger på samarbete mellan en fungerande vårdkedja och friskvårdsorganisationer. Handlingen står i centrum, inte funktionsnedsättningarna och inte heller de diskriminerande faktorerna i samhället. Denna modell kommer att genomsyra verksamheten för att tillvarata varje persons vilja och förmåga och anpassas med rätt stöd i form av teknik, miljö och personligt stöd.
 

Miljöarbete

Våreldsvägen är en del av Linköpings kommuns arbete med Omsorg om miljön och arbetar med ständiga miljöförbättringar. Inom boendet finns ett miljöombud som håller boendet uppdaterat med aktuella miljöfrågor genom bl. a möten och kontakter med kommunens miljösamordnare inom Omsorg för miljön.


Kontakt information
Våreldsvägen: 013-29 46 67
Verksamhetschef Thomas Lönebrink: 0703-13 63 18
E-post: Thomas.Lonebrink@linkoping.se


Du kan få mer information Våreldsvägen gruppbostäder genom att ta kontakt med Linköpings kommun på adressen http://www.linkoping.se/stod-omsorg/ eller ringa kommunens växel 013-20 60 00.