Bo Hejlskov Elvén 11:e November 2015

Pelle Sandstrak (Mr Tourette och jag) föreläsning 10:e Februari 2016

Tina Wiman föreläsning 24:e Februari 2016

Utanförskap & Psykisk ohälsa föreläsning 19:e Mars 2015