Blåklockan

flojtgatan.jpg

Blåklockan är ett serviceboende för vuxna personer med psykiska/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De personer som bor på Blåklockan har utökat stöd i form av s.k. LSS-beslut från kommunen. Boendet drivs på uppdrag av Linköpings kommun. Verksamhetens mål utgår från att ge den enskilde en trygg och meningsfull vardag.
Genom vårt gemensamma engagemang erbjuder vi våra boende individuellt stöd, service och omvårdnad. Vardagen omsluts av bra och trivsamma aktiviteter genom hjälpsamhet samt att vara lyhörd för de boendes egna behov och tillvarata de boendes egna idéer.

Boende

  • 5 lägenheter med kök, toalett/dusch och vardagsrum
  • Gemensamma utrymmen i form av separat lägenhet som består av allrum, kök och personalexpedition
  • Det gemensamma utrymmet är tillgängligt för de boende under hela dagen  

Medarbetare

Våra medarbetare har lång erfarenhet och kunskap om psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Som boende behöver man kontinuerligt stöd och ett pedagogiskt förhållningssätt för att möjliggöra sin planering och strukturering av vardagliga rutiner. Vi använder på bästa sätt vår samlade kompetens till att ge varje individ en trygg och meningsfull vardag som omsluts av bra och trivsamma aktiviteter genom hjälpsamhet samt att vara lyhörd för den boendes egna behov och tillvarata personens egna idéer. På Blåklockan finns personal dygnet runt.

Omsorg

Alla aktiviteter utformas efter individuella behov och önskemål, i enlighet med vår vision om att stärka individen. Hemlagade måltider serveras samtliga dagar i veckan. Matsedeln är framtagen av de boende tillsammans med personalen. Alla boende har en genomförandeplan där vi utgår från den enskildes behov och önskemål.

Miljöarbete

Blåklockan är en del av Linköpings kommuns arbete med Omsorg om miljön och arbetar med ständiga miljöförbättringar. Som exempel på vårt miljöarbete serveras en vegetarisk måltid i veckan, personalen använder sig av cykel vid färd under 2 km, vi köper in kravmärkt kaffe och mjölk samt källsorterar med ”gröna påsen”.


Kontakt information
Blåklockan: 013-26 34 50
Verksamhetschef Thomas Lönebrink: 0703-13 63 18
E-post: Thomas.Lonebrink@linkoping.se


Du kan få mer information om hur Du ansöker om särskilt boende genom att ta kontakt med Linköpings kommun på adressen http://www.linkoping.se/stod-omsorg/ eller ringa kommunens växel 013-20 60 00.