Stallgården

Stallgården är ett akutboende för vuxna bostadslösa personer och drivs på uppdrag av Linköpings kommun. Verksamheten omfattas av 32 lägenheter på Vattenverksvägen samt 11 lägenheter på Kristinebergsgatan i Linköping. Verksamhetens mål utgår ifrån att ge den enskilde ett socialpedagogiskt och praktiskt stöd under dennes vistelse på Stallgården och Kristinebergsgatan. Att på bästa sätt använda vår samlade kompetens till att ge varje individ service i vardagen genom stöd och motivberande förhållningssätt.

Boende

  •  32 lägenheter med möjlighet till matlagning och personlig hygien bestående av kök och vardagsrum med egen ingång
  •  3 akutrum
  •  Gemensamma utrymmen där hyresgästen kan träffa personal och handläggare för kommunen i enskilda samtal
  •  Tillgång till Internet och telefon för kontakt med myndigheter
  •  Gemensam tvättstuga som bokas
  •  I anslutning till gemensamma utrymmen ligger personalens expedition

Medarbetare

Våra medarbetare har lång erfarenhet och kunskap i socialt och pedagogiskt stödjande arbetssätt. Våra medarbetare är utbildade behandlingspedagoger med vidareutbildningar i bl. a. motiverande samtal. Som hyresgäst på Stallgården behövs ibland stöd och hjälp för att möjliggöra planering och strukturering för att komma vidare i livet. Vi använder vår samlade kompetens till att ge varje individ en vardag som omsluts av adekvata och stödjande åtgärder som hjälper den enskilda att komma vidare. På Stallgården finns personal mellan klockan 13-02. Vi samarbetar med kommunens akutboendeenhet, sociala jouren och kommunens biståndshandläggare.


Kontaktinformation

Stallgården: 013-20 54 70
Verksamhetschef Thomas Lönebrink: 0703-13 63 18
E-post: Thomas.Lonebrink@linkoping.se


Du kan få mer information Stallgårdens akutbostäder genom att ta kontakt med Linköpings kommun på adressen http://www.linkoping.se/stod-omsorg/ eller ringa kommunens växel 013-20 60 00.